Экспедыцыі

  • традыцыйныя гульні:

1) вёскі: Восава, Ананчыцы, Скаўшына (Салігорскі р-н) – 2018 г.

2) вёскі: Забашавічы, Чарневічы (Барысаўскі р-н) – 2018 г.

3) вёскі: Закальное, Обчын, Ямінск (Любанскі р-н) – 2018 г.

  • празаічныя жанры фальклору (казкі, легенды, паданні і г. д.):

1) Крываносаўскі КБ, Палажэвіцкі ЦКіВЧ (Старадарожскі р-н) – 2018 г.

2) Нёманскі СДК (Уздзенскі р-н) – 2019 г.

3) вёскі: Перасады, Стаі, Ельніца (Барысаўскі р-н) – 2018 г.

  • дзіцячы фальклор (калыханкі, забаўлянкі, дражнілкі і г. д.):

1) Языльскі ЦКіА, Шчыткавіцкі КДЦ, Паставіцкі СДК (Старадарожскі р-н) –2019 г.

2) Сямёнавіцкі СДК (Уздзенскі р-н) – 2020 г.

3) вёскі: Вяляцічы, Лаўніца (Барысаўскі р-н) – 2019 г.

  • святочны, абрадавы, паўсядзённы строй:

1) вёскі: Языль, Шчыткавічы, Старыя Дарогі, Шапчыцы (Старадарожскі р-н) – 2018 г.

2) вёскі: Забалоцце, Хаўхоліца, Звеняты, Крычына (Барысаўскі р-н) – 2019 г.

3) вёскі: Закальное, Обчын, Ямінск (Любанскі р-н) – 2020 г.

  • абрадавая дзейнасць (абрады календарнага цыклу, сацыяльна-бытавыя);
  • пазаабрадавыя песні;
  • побытавыя танцы.